Foreldresamarbeid

Foreldre er en viktig ressurs for oss og samarbeidet med dem er avgjørende for å tilby det beste for hvert barn. Daglig kontakt ved henting og bringing er essensielt for å utveksle informasjon og opplevelser.

FORELDRESAMARBEID

Foreldre er en viktig ressurs for oss og samarbeidet med dem er avgjørende for å tilby det beste for hvert barn. Daglig kontakt ved henting og bringing er essensielt for å utveksle informasjon og opplevelser.

Foreldresamtaler holdes minst to ganger årlig, samt ved behov. Årlige foreldremøter avholdes vanligvis om høsten.

I henhold til Barnehageloven §4 skal det være et foreldreråd (FAU) og et samarbeidsutvalg (SU). FAU arrangerer sosiale aktiviteter og består av foreldre til 4-åringene, mens SU er et rådgivende organ med representasjon fra både foreldre og ansatte.

Før skolestart har vi dialog med skolen for å sikre en sømløs overgang. Noen barn trenger ekstra oppfølging, og vi samarbeider med foreldre og informerer skolen for å sikre barnas behov. Vi tar også imot elever fra ungdomsskoler og videregående skoler for å gjøre barnehagearbeidet kjent og rekruttere fremtidige medarbeidere.

Vår tilnærming

I våre barnehager prioriterer vi et fysisk miljø som stimulerer barnas sanser og skaper estetiske opplevelser gjennom hele dagen. Med store ute- og inneområder utstyrt for variert lek og aktivitet, fremmer vi bevegelsesglede, sanseerfaring og læring.

De minste har egne baser som tilpasses deres alder og utvikling, mens eldre barn har tilgang til flere rom og aktiviteter. Vi tilbyr ulike aktivitetsrom som sanserom, formingsrom og gymrom, samt et stort uterom som oppmuntrer til fysisk utfoldelse. Vi integrerer også Kongsbergs kultur, teknologi og historie i aktivitetene, slik at barna kan utforske og lære gjennom lek.

Ved å knytte tradisjoner til moderne teknologi forbereder vi barna på morgendagen. Læringsbrett brukes som pedagogisk verktøy, og personalet er opplært i kreativ bruk sammen med barna. Vårt mål er å gjøre barna kompetente for fremtiden, ved å kombinere arv med innovasjon for en helhetlig og stimulerende læringsopplevelse.

 • Læringsmiljø

  læringsmiljø I våre barnehager prioriterer vi et fysisk miljø som stimulerer barnas sanser og skaper estetiske opplevelser gjennom hele dagen. Med store ute- og inneområder utstyrt for variert lek og aktivitet, fremmer vi bevegelsesglede, sanseerfaring og læring. De minste har egne baser som tilpasses deres alder og utvikling, mens eldre barn har tilgang til flere […]

 • Lek & Læring

  læring gjennom lek I våre barnehager legger vi vekt på dannelse gjennom et miljø preget av omsorg og respekt, der lek og læring er sentralt. Vi sikrer trivsel ved å gi barn muligheter til utforskning og deltakelse i varierte aktiviteter. Pedagoger tilpasser prosjekter og aktiviteter til barnas alder og utvikling. Språkutvikling er avgjørende, og vi […]

 • Kosthold

  MATMOT Kost og helse er aktuelt i samfunnet og opptar foreldre, ansatte og barnehagen generelt. Vi har fokus på dette og tilpasser oss nasjonale retningslinjer i forhold til et sunt kosthold i barnehagen. Vi har fokus på kost som fremmer læring og bidrar til god psykisk og fysisk helse. Vi har «matmot»-aktiviteter som innebærer barns […]

 • Verdiplattform

  VI SKAPER FRAMTIDA Barnehagenes visjon og hovedmål: Visjon: VI SKAPER FRAMTIDA Mål: «Barn som er kompetente for morgendagen» Barn som har… … blir kompetente for morgendagen I våre barnehager prioriterer vi barns trygghet, valgfrihet og utvikling gjennom en fleksibel tilnærming til hverdagen. Vi legger vekt på å skape et sikkert og trygt miljø der de […]

OM Mormors Have

Mormors Have ligger på Gamlegrendåsen Syd i Kongsberg, med inspirasjon fra «Mormors hus i skogen». Vi tilbyr ca 100 barnehageplasser for barn i alderen 0-5 år.

Barnehagen vektlegger et hjemmekoselig miljø og et godt arbeidsmiljø for både barn og ansatte, med fokus på lyd, lys og luftkvalitet. Inne har vi varierte rom som gym, dukkerom, bibliotek og formingsrom. De yngste barna er på Lillebror, med mulighet til å være sammen med de eldre barna når det passer.

Uteområdet er bevisst designet med få lekeapparater for å fremme barnas fantasi, med tilgang til skog, fotballbane og skogstomt. Beliggenheten, 6 km fra sentrum, gir nærhet til butikker, buss og skole.

TEB EIENDOM

Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage er private barnehager og eies av Teb Eiendom. TeB Eiendom er en familiebedrift som har spesialisert seg på barnehager og har viktig erfaring med utbygging av disse i forhold til funksjon. Barnehagene er derfor designet og bygd med funksjonalitet og atmosfære i fokus