• Læringsmiljø

  læringsmiljø I våre barnehager prioriterer vi et fysisk miljø som stimulerer barnas sanser og skaper estetiske opplevelser gjennom hele dagen. Med store ute- og inneområder utstyrt for variert lek og aktivitet, fremmer vi bevegelsesglede, sanseerfaring og læring. De minste har egne baser som tilpasses deres alder og utvikling, mens eldre barn har tilgang til flere […]

 • Lek & Læring

  læring gjennom lek I våre barnehager legger vi vekt på dannelse gjennom et miljø preget av omsorg og respekt, der lek og læring er sentralt. Vi sikrer trivsel ved å gi barn muligheter til utforskning og deltakelse i varierte aktiviteter. Pedagoger tilpasser prosjekter og aktiviteter til barnas alder og utvikling. Språkutvikling er avgjørende, og vi […]

 • Kosthold

  MATMOT Kost og helse er aktuelt i samfunnet og opptar foreldre, ansatte og barnehagen generelt. Vi har fokus på dette og tilpasser oss nasjonale retningslinjer i forhold til et sunt kosthold i barnehagen. Vi har fokus på kost som fremmer læring og bidrar til god psykisk og fysisk helse. Vi har «matmot»-aktiviteter som innebærer barns […]

 • Verdiplattform

  VI SKAPER FRAMTIDA Barnehagenes visjon og hovedmål: Visjon: VI SKAPER FRAMTIDA Mål: «Barn som er kompetente for morgendagen» Barn som har… … blir kompetente for morgendagen I våre barnehager prioriterer vi barns trygghet, valgfrihet og utvikling gjennom en fleksibel tilnærming til hverdagen. Vi legger vekt på å skape et sikkert og trygt miljø der de […]

Våre barnehager

Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage er enkeltstående, private barnehager som eies av familien Børke. Vi har spesialisert oss på barnehager og har viktig erfaring med utbygging av disse i forhold til funksjon. Barnehagene er derfor designet og bygd med funksjonalitet og atmosfære i fokus

OM Mormors Have

Mormors Have ligger på Gamlegrendåsen Syd i Kongsberg, med inspirasjon fra «Mormors hus i skogen». Vi tilbyr ca 100 barnehageplasser for barn i alderen 0-5 år.

Barnehagen vektlegger et hjemmekoselig miljø og et godt arbeidsmiljø for både barn og ansatte, med fokus på lyd, lys og luftkvalitet. Inne har vi varierte rom som gym, dukkerom, bibliotek og formingsrom. De yngste barna er på Lillebror, med mulighet til å være sammen med de eldre barna når det passer.

Uteområdet er bevisst designet med få lekeapparater for å fremme barnas fantasi, med tilgang til skog, fotballbane og skogstomt. Beliggenheten, 6 km fra sentrum, gir nærhet til butikker, buss og skole.

SKAUTROLLET VITENBASE

I Skautrollet utforsker barn og voksne sammen i undringens verden. Magien skapes gjennom fordypelse i ulike fagområder, spesielt innen naturfag, hvor vi fremmer barns forståelse for naturen og dens forhold til mennesket.