Den første tiden i barnehagen

Skal barnet ditt begynne i barnehagen denne høsten? Barnehagestart er for de fleste foreldre forbundet med mye spenning, kanskje spesielt knyttet til hvordan barnet vil reagere i de første møtene med barnehagen.

Her er åtte tips som kan gjøre barnehagetilvenningen litt lettere – for både barnet og deg som er forelder. Mange av disse tipsene kan også være nyttige når barnet skal tilbake i barnehagen etter en lang sommerferie, eller det skal bytte avdeling i barnehagen.

1. Du bør beregne god tid

Det er individuelt hvor lang tid ett barn trenger til tilvenning, men tilvenningen bør som hovedregel skje gradvis. Du bør beregne minst en uke med korte dager i barnehagen, hvor du som er forelder gjerne går litt til og fra ettersom hva barnet har behov for.

2. Roligere ettermiddager for slitne barn

Barnehagehverdagen er noe helt annet enn det barnet er vant til, og det er helt normalt at barnet er mer slitent på ettermiddagen og kvelden etter å ha startet i barnehagen. I barnehagen er det mange barn og voksne å forholde seg til, og det er et høyere lydnivå. Det kan derfor være lurt å ha litt roligere ettermiddager hjemme etter en lang dag i barnehagen.

3. Bruk tid på å bli kjent med personalet

Bruker du litt tid på å bli kjent med personalet i barnehagen, blir gjerne både du og barnet tryggere på den nye situasjonen. Da vil det også være lettere for deg som voksen å ha en god dialog rundt barnets hverdag i barnehagen. Foreldrene til de minste barna er som regel prisgitt informasjon fra de voksne i barnehagen, fordi barna ikke klarer å fortelle så mye selv ennå.

Liten gutt som spiser i barnehagen

4. Ta opp bekymringer

Er du bekymret for noe angående barnets barnehagehverdag bør du ta det opp med de ansatte i barnehagen. Da kan de ansatte gjerne berolige deg, eller følge opp bekymringen dersom det er nødvendig.

5. Vis barnet at du er positiv til barnehagen

Små barn påvirkes av foreldrenes holdninger og humør. Vis derfor at du er positiv til barnehagen, sånn at barnet føler seg trygt og blir smittet av din positivitet. Når de voksne er positive blir som regel barna det også.

6. Si alltid «ha det» før du drar

Selv om barnet kan bli lei seg når du drar, bør du alltid si «ha det». Det anbefales ikke å snike seg ubemerket av sted. Hvis du går ubemerket kan det skape en utrygghet hos barnet, som kan bli engstelig for at du plutselig blir borte.

7. Ring til barnehagen hvis du er usikker

Barnet kommer mest sannsynlig til å gråte i starten, det er også normalt. Ta en telefon til barnehagen og hør hvordan det går etter en stund. Veldig ofte stilner faktisk gråten så fort du som forelder er ute av døren.

8. Husk at de barnehageansatte er eksperter

Husk at de ansatte i barnehagen er eksperter på å gi omsorg. De lærer barna fort å kjenne, og ser deres behov. Å ha dette i bakhodet kan gjøre tilvenningsperioden lettere for deg som er voksen.