Har eget verneombud for å kartlegge og forebygge vold og overgrep mot barn

De er nå blant de første i landet med tittelen «barnas verneombud.» ─Å tidlig avdekke tegn på barn som ikke har det så bra, eller opplever misbruk, er noe av det aller viktigste vi arbeider med i barnehagen.

«93 prosent av barnehagene har vært bekymret én eller flere ganger for barn som kan ha vært utsatt for vold eller overgrep.»

Pilotprosjektet ved Langekjenntunet og Mormors Have gjennomføres i regi av Private barnehagers landsforbund (PBL) som blant annet samarbeider med Stine Sofies Stiftelse. Prosjektet gjennomføres nå ved en rekke barnehager i Viken fylkeskommune. Pernille Sætherbakken ved Langekjenntunet Barnehage og Linn Husebø ved Mormors Have kan snart kalle seg «barnas verneombud.»

Barnas eget verneombud
Pernille erkjenner at det er få ting som gir henne mer enn det å arbeide med barnehagebarn.

−Hos barnehagebarn får du alle følelser på kort tid, du får ekstrem glede i det ene øyeblikket og ekstrem sorg i det neste. Likevel handler det om det viktigste vi har, nemlig barna. Som barn har du rett på en trygg og god oppvekst.

─Som barnas verneombud skal du ikke gå rundt med forstørrelsesglass og leke detektiv, for å finne hver minste lille blåveis. Det handler heller om å tidlig fange opp signalene for alvorlig vold og seksuelle overgrep. Derfor er det viktig at vi som ansatte har rett kompetanse på området, forklarer Pernille Sætherbakken ved Langekjenntunet Barnehage.

«98 prosent av barnehagene mener det er viktig å øke kompetansen om vold og seksuelle overgrep mot barn.»

Skal se barnet som har det vondt
Barnas verneombud Linn Husebø fra Mormors Have trives aller best i lek, læring og aktivitet sammen med barna. Hun er likevel klar over statistikken om at ikke alle barn har det like greit hjemme. Hun blir nå en lokal ressurs som de andre ansatte kan støtte seg på.

─ Det skal øke bevisstheten blant oss som jobber her. Som verneombud for barna skal du være en ressursperson, som de andre ansatte kan støtte seg på ved eventuelle bekymringer. Det er jo helt menneskelig at du har en slags form for frykt for å melde fra om misbruk, særlig om det kanskje ikke virker så alvorlig ved første øyekast. Desto viktigere er det å få et trent øye på området.

«64 prosent av barnehagene har hatt samtaler med barn om vold og overgrep.»

─ Derfor er det viktig at vi kan snakke med hverandre, snakke om og med barna. Dette er følsomme og vanskelige temaer som uten tvil er krevende å ta tak i, utdyper Husebø.

Barnas verneombud Pernille Sætherbakken Langekjenntunet barnehage FOTO: JAN STORFOSSEN


Dette er noen av oppgavene til barnas verneombud:

  • Ha ekstra kompetanse om sårbare barn.
  • Være barnehagens ressursperson for barna, kolleger, daglig leder og foreldre.
  • Være trygg på å se og avdekke vold og overgrep mot barn.
  • Ha kunnskap om mobbing og utenforskap i barnehagen.
  • Bidra til at barn med behov for spesiell tilrettelegging blir ivaretatt.

Kilde: PBL

Ny mobbelov fra 1. januar 2021
Fra og med 1. januar 2021 er det gjort endringer i barnehageloven. Den oppdaterte lovteksten skal blant annet sørge for nulltoleranse mot mobbing og utestengelse fra lek. I tillegg innføres det aktivitetsplikt overfor barnehagene dersom det oppdages at et barn ikke har det bra.

Les mer om endringene i barnehageloven på Regjeringen sine nettsider.