Med kunst, kultur og kreativitet i førersetet

For Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage handler det om å skape den lille magien i hverdagen.

Uten lek og fantasi, kreativitet og kultur, hadde mennesket nok ikke vært i stand til å utvikle seg. Kreativitet er simpelthen en utrolig viktig kilde til oppfinnsomhet, idérikdom og det å utvikle nye ideer og skape noe nytt.

I et barns frie fantasi, finnes det nesten ingen begrensninger. Her kan alt oppdages og sanses på nytt med en enorm skaperglede og innlevelse.

I rammeplanen fra Utdanningsdirektoratet kan vi blant annet lese at barn i barnehagen «skal få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk».

Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage har løst fagområdet kunst, kultur og kreativitet på flere spennende måter.

Foto: Maria Vatne

De daglige dosene

– På den ene siden har du hvordan vi løser det i hverdagen, hvor alle barn skal ha muligheten til å være borti fagområdet daglig, innleder Therese Børke, daglig leder i TeB Eiendom AS, som eier og driver Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage på Gamlegrendåsen

Kreativitet er jo noe barnet kan oppleve i lek, i matlaging, i samtaler, i musikk og på de aller fleste områder og i en basebarnehage som Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage får barna muligheten til å lære av hverandre – på tvers av avdelinger og aldersinndelinger.

– Så vi legger til rette for dette ved å ha alle lekerommene oppe hele dagen. Som basebarnehage har vi mange aktivitetsrom som har hvert sitt tema, deriblant formingsrom. Vi har formingsrom for tegning og finforming, formingsrom for maling og grovforming også verkstedet i låven der kunstnerne blant oss virkelig kan slå seg løs.

– Ved å ha rommene tilgjengelige med voksne hele dagen har ungene muligheten til å oppsøke de stedene de liker best når de selv vil og har energi til det, forklarer hun.

For barn er jo like individuelle som resten av oss. Noen er mest kreative idet de våkner om morgenen og andre må både ha frokost og lunsj før de virkelig slår til.

– Derfor er det så viktig å gi de mulighetene til å holde på med ting de liker og ønsker, når det passer de selv. Det er jo da de er mest kreative, smiler Therese.

Foto: Maria Vatne

Prosjekt

På den andre siden løser Mormors Have og Langekjenntunet fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen gjennom å ha ulike prosjekter av lengre og kortere varighet.

– Her står de pedagogiske lederne fritt til å løse oppgaven ut i fra sine temagrupper eller aldersinndelte grupper. Når det er temajobbing, handler det om å fordype seg i det temaet gjennom mange ulike uttrykksformer, forteller Therese.

Fra billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur, til design og materialene i seg selv, handler det om å legge til rette for et inspirerende miljø i barnehagen og ta vare på hvert enkelt barns initiativ og improvisasjon.

–  Det å jobbe med et tema, la oss si for eksempel «Kongsberghopperne», har et helt forskjellig uttrykk for ettåringene som Lena jobber med, enn for den som jobber med femåringene. Men begge jobber jo med det samme temaet. Det er der kreativiteten til våre dyktige pedagoger kommer inn, smiler Therese.

I alle barnehager er det viktig med planer.

– Ja. Her planlegges det. For hele året, for halvåret, måneden, uken og dagen.. Innenfor visse rammer såklart. Med stor suksess, sier Therese varmt.

Foto: Maria Vatne

Egen formingslærer med eget «verksted»

For å vise hvor høyt de vektlegger kunst, kultur og kreativitet i barnehagen, har de ansatt en egen formingslærer.

Lina Nicolaysen er utdannet formgiver/formingslærer/kunst- og håndverkslærer og har jobbet i Mormors Have og Langekjenntunet siden 2014. Her har hun fått frie tøyler til å jobbe med de litt lengre prosjektene hvor de skal fordype seg i materialer over tid.

– Det å ha et slikt fokus på kunst, kultur og kreativitet blir på en måte en motvekt til realfaget, men vi synes det er superviktig. Den kreative biten, friheten til å stimulere til egen kreativitet, er minst like viktig som realfag, poengterer Therese og fortsetter:

– Så da vi ansatte Lina som en egen formingslærer, så var det for å dra det enda litt lengre og for å utvikle det verkstedet vi sitter i nå. Dette verkstedet er åpent for både unger fra Langekjenntunet og Mormors Have, hvor de kan komme og ha store prosjekter og utstillinger, sammen med Lina. Som har det som sitt hovedfag.

«DEN KREATIVE BITEN, FRIHETEN TIL Å STIMULERE TIL EGEN KREATIVITET, ER MINST LIKE VIKTIG SOM REALFAG.»

Å gå inn i dette verkstedet på «Låven» på Langekjenntunet er som å klatre inn i en stor, kreativ, lekekasse.

Her ligger det spennende materialer over alt og på bordet glinser det i glitter og paljetter.

– Her får barna muligheten til å drive prosjekter som fører til utstillinger på ganske høyt plan, forklarer Lina og understreker at det alltid er prosessen i seg selv som er i fokus, ikke det ferdige produktet.

– Ellers så kan det føre til prosjekter som sanseutstillingen vi har gående nå. Det er en utstilling laget av voksne, men hvor barna skal påvirkes gjennom sansene deres. Her er barna med og utforsker og forandrer utstillingen underveis. De får et eierskap til det. Det er altså utstillingen i seg selv som er prosessen og kunstarbeidet. I forkant har vi jo jobbet med elementer i utstillingen, men det har vært bare en liten del av det estetiske, forteller Lina engasjert.

Lena Søberg Korsvik, pedagogisk leder for den minste barna på Langekjenntunet, supplerer like ivrig:

– En utstilling som denne er både i tråd med rammeplanen og med prinsippene våre om at både store og små barn kan lære av hverandre og at det kan påvirke opplevelsen deres. At en ettåringen er opptatt av skyggen sin, kan gjøre de større barna mer oppmerksom på det også, på deres måte. Spesielt for de minste, som virkelig oppfatter verden og lærer med sansene sine, er en utstilling som dette veldig stimulerende, forklarer Lena og fortsetter.

– De viser en enorm glede ved å få lov til å utforske og oppleve. Jeg tror de har en større evne til å være her og nå og undre seg og glede seg over det enn det vi som voksne har, smiler hun.

«JEG TROR DE HAR EN STØRRE EVNE TIL Å VÆRE HER OG NÅ OG UNDRE SEG OG GLEDE SEG OVER DET ENN DET VI SOM VOKSNE HAR»

Fra sanseutstillingen på Låven. Foto: Anniken Tangerud

At barna setter pris på en utstilling som dette, er sikkert og visst.

– Nå har vi hatt denne utstillingen oppe én dag, og det er veldig store ord som kommer ut av disse små: «Dette var fantastisk!». «Dette var nydelig». «Tusen takk». Så det gir et skikkelig inntrykk, forteller Lina stolt.

– Det er gøy. Jeg får en opphøyd status i noen dager, ler hun.

Linas kreative start. Foto: Anniken Tangerud

– Barna her er så utrolig kreative, mye mer kreative enn meg. De finner ofte andre løsninger på ting enn det jeg hadde planlagt og det er jo en del av det. Ofte handler det like mye om det som skjer der og da – fordi vi har fokus på prosessen. Det handler like mye om å lage miljøer som unger kan være i, understreker Lina.

Hva har det å ha en egen formingslærer og et eget verksted gitt dere som barnehage?

– Du ser det stimulerer de andre pedagogiske lederne til å drive kanskje enda mer med de estetiske faguttrykkene og det underbygger faget kunst, kultur og kreativitet i barnehagen, sier Lena.

– Nå har vi fått kunst, kultur og kreativitet enda mer inn i hverdagen og i omgivelsene, estetikken og læringsmiljøet. Vi har knadd det enda mer inn i læringsmiljøet til ungene, forklarer Therese.

– Det er stadig et tema som blir tatt opp i personalmøtene også. Både blant pedagogene og de andre ansatte, innrømmer Gro Hege Einarsen, daglig leder i Mormors Have.

– Jeg tror det er noe av suksessen bak det med et godt læringsmiljø er at hele personalet er involvert i prosessen og vet hva hensikten er og at de bruker det riktig og veileder ungene i leik med de forutsetningene som er, understreker hun.

Å ha et slikt unikt fokus på kunst, kultur og kreativitet – de «myke» verdiene som ikke kan måles – er utrolig viktig for fremtiden, mener de ansatte ved Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage.

– Det vi driver med innen kunst, kultur og kreativitet er det motsatte av «ferdig servert». Barn har mer enn nok av den skjermtiden om dagen. Det tikker jo inn med noe absolutt hele tiden og de er så «på». Så vi må skape det rommet og finne den tiden vi trenger til å «kjede» oss litt uten å bli stimulert utenfra hele tiden, mener Gro Hege og legger til:

– Det viktigste for oss er å skape den lille magien i hverdagen.