– En motivert voksen er den beste læremester

Vigdis Tollefsen har jobbet i barnehage i 23 ½ år, de siste 3 ½ årene som pedagogisk leder i Mormors Have.

Noe av det hun setter mest pris på ved jobben sin er mulighetene til å påvirke sin egen hverdag – at de ansatte i barnehagen får bruke sine sterke sider og kreative idèer.

– Dette er motiverende, og som det står i prinsippene våre: «En motivert voksen er den beste læremester», sier Vigdis.

Barnas valgfrihet og medbestemmelse

Den måten barnehagen Mormors Have er organisert på, ved å tilrettelegge for barnas valgfrihet og medbestemmelse innenfor trygge og gode rammer, er også noe av det Vigdis verdsetter i jobben sin.

– Visjonen vår, «Vi skaper framtida», står sterkt for meg. Det å få bidra til å gjøre barna kompetente for morgendagen er viktige verdier. Her er det et godt læringsmiljø både ute og inne, forteller Tollefsen.

Løfter hverandre faglig

Som en del av det pedagogiske teamet opplever den erfarne pedagogiske lederen en stolthet over jobben sin, og følelsen av å være en del av et større fellesskap.

– Som pedagogisk leder får jeg delta i prosesser knyttet til de overordnede linjene og det pedagogiske tilbudet vi gir barna. Vi drøfter det faglige og løfter hverandre, sier den pedagogiske lederen.

Personalturer og planleggingsdager hvor Mormors Have deltar sammen med Langekjenntunet Barnehage, som har samme eier, er også noe som anses å være svært positivt.

Stabilt personale som utfyller hverandre

I Mormors Have har vi et stort mangfold blant personalet, og Vigdis opplever at hun og kollegaene utfyller hverande. I Mormors Have er vi flest damer, men også noen menn.

– God kommunikasjon og en anerkjennende væremåte preger oss som jobber i barnehagen. Dette bidrar til god stemning, med mye latter og humor er i arbeidshverdagen. Et godt arbeidsmiljø smitter også fort over på både barn og foreldre, forteller Tollefsen.

En typisk dag på jobb

En typisk dag på jobb er Vigdis gjerne ute med barna. Hvis det ikke er tur til Skautrollet Vitenbase eller ut i skogen ved barnehagen, er det gjerne lek på barnehagens uteområder.

– Hva kan være det lille ekstra i dag?, tenker Vigdis da.

Det lille ekstra kan være at en gruppe med barn i ulik alder blir igjen ute, i stedet for å gå inn til lunsj med de andre. Da kan de spise i barnehagens gapahuk som ligger innenfor gjerdet.

– Vi fyrer opp i bålpanna og hygger oss! Her er det tid til en god samtale og sosialt samspill på tvers av alder. Når vi er ferdige med å spise og har lekt en stund går vi inn. Der er flere rom åpne og vi som jobber her motiverer barna til å velge selv hvor de vil være og hva de vil gjøre. Deretter er det tid for fruktmåltid, og mer lek fram til barna blir hentet.

Målet er at barn og voksnes dager skal være preget av vennskap og glede over å være sammen.