Barnehager med egen vitenbase og forskningsstasjon

Skautrollet Vitenbase er Mormors Have og Langekjenntunet Barnehages egen arena for lek, forskning, natur, undring og vitenskap.

– Med egen buss frakter vi barna opp til Skautrollet Vitensenter. Her kan de leke seg med forskning, eksperimenter og naturvitenskap. Det har blitt utrolig populært og ungene gleder seg stort til dagene i Skautrollet, forteller Therese Børke, daglig leder i TeB eiendom AS, som eier og driver Mormors Have og Langekjenntunet barnehage på Gamlegrendåsen.

Kongsberg er én av de utvalgte kommunene i Norge som har fått status som realfagskommune. Det innebærer at skoler og barnehager oppfordres til å delta i arbeidet med å øke motivasjonen og interessen for realfagene.

Fra friluftsbarnehage til Vitensenter

Mormors Have og Langekjenntunet barnehage svarte på oppfordringen ved å etablere Skautrollet Vitensenter i Funkelia.

– Vi pusset opp og innredet tidligere Skautrollet friluftsbarnehage like ved Kongsberg Skisenter til vår egen forskningsstasjon, forteller Børke.

Magien i Skautrollet Vitenbase skapes gjennom at barn og voksne fordyper seg i enkelte fagområder. Sett i en naturfaglig kontekst legger Skautrollet vekt på å fremme barns forståelse for naturen og særlig naturens relasjon til mennesket.

Frist for å søke om barnehageplass til hovedopptaket er 1. mars 2019. Fristen gjelder for både private og offentlige barnehager. Du kan søke her.

Vitensenter, svømmeopplæring og egen kokk

Therese Børke har mange grunner til at foreldre bør velge Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage, med Skautrollet Vitensenter som et unikt tilbud for barna.

– Vi satser på kompetanseheving for ansatte og har en stabil og erfaren personalgruppe med høy pedagogtetthet og egen spesialpedagog. Vi har åpent hele året og har åpningstider fra 06.30 – 17.00. Vi er mye ute, og ofte på tur – og vi har svømmeopplæring for 5-åringene. Vi fokuserer på kosthold, har egen kokk og serverer tre måltider per dag, og vi har etablert et unikt tilbud gjennom Skautrollet Vitensenter, sier Børke.

– Det er bare noen av veldig mange grunner til å velge en av våre barnehager!